Zajednički djelovi i uređaji stambene zgrade

 • Baumit
Predmet upravljanja i održavanja reguliran međuvlasničkim ugovorom između suvlasnika su zajednički dijelovi i uređaji zgrade.

Zajednički dijelovi i uređaji stambene zgrade su:

Konstruktivni i vanjski dijelovi zgrade:

 • temelji
 • nosivi i konstruktivni zidovi
 • međukatna konstrukcija
 • krovna konstrukcija s pokrovom
 • krovna i druga vanjska limarija
 • vanjska stolarija
 • bravarija i balkoni s žaluzinama

Zajedničke prostorije zgrade:

 • ulazno predvorje
 • stubište i površine izvan stanova i poslovnog prostora sa svim vratima, prozorima i instalacijama
 • podrum
 • sklonište
 • sušiona
 • praona rublja
 • potkrovlje
 • prostorije za smeće i
 - zajedničke društvene prostorije

Instalacije zgrade:

 • vodovodna instalacija - od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan, odnosno do vodomjera u stanu (ventil)
 • odvodne instalacije - od priključka na javnu kanalizaciju do račve na vertikali (uključujući račvu)
 • instalacije elektrike - instalacija jake struje od kućnog priključka do brojila
 • instalacija zajedničke potrošnje (stubišna rasvjeta, rasvjeta podruma, tavana i zajedničke prostorije)
 • instalacija nužne i panične rasvjete
 • instalacija zvonca i parlafona (osim govornog aparata u stanu)
 • instalacija gromobrana
 • uređaji instalacije zajedničke radio i TV antene (osim antenskih priključnica u stanu)
 • instalacije telefona (osim instalacije u stanu)
 • instalacija centralnog grijanja - razvodne instalacije centralnog grijanja od razdjeljivača s glavnim ventilima na ulazu u zgradu do ulaza u stanove

Uređaji u zgradi:

 • hidroforski uređaji
 • predpumpne stanice
 • uređaji prisilne i objekti prirodne ventilacije
 • protupožarni uređaji i instalacije

Međuvlasničkim ugovorom se također određuje:

 • tko je upravitelj zgrade
 • tko je predstavnik suvlasnika koji suvlasnike predstavlja pred upraviteljem
 • visina pričuve za održavanje zajedničkih dijelova
Međuvlasničkim ugovorom trebalo bi što preciznije odrediti dužnosti predstavnika suvlasnika, te njegovo eventualno honoriranje.