Zajednička pričuva

  • Baumit

Pričuva je strogo namjenski novac, izdvaja se na zaseban račun i može se koristiti isključivo za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Iznimno se suvlasnici mogu međuvlasničkim ugovorom dogovoriti o trošenju pričuve za neke druge namjene.

Sukladno čl.380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva pričuve na zajednički račun koji se otvara u tu svrhu. Visina sredstava pričuve mora iznositi najmanje 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela godišnje, a ovisno o njihovom godišnjem ili višegodišnjem programu radova može se povećavati sukladno potrebama. Cijena pričuve trenutno iznosi 1,53 kn po m2 mjesečno.

Važno je zapamtiti da pričuva nije upraviteljeva ne nalazi se na računu upravitelja i ne može se koristiti bez potpisa predstavnika suvlasnika.

Sredstva zajedničke pričuve koriste se za redovno održavanje i poboljšanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, za hitne popravke, za nužne popravke, za osiguranje zgrade kod osiguravajućeg društva, za zamjenu postojećih i ugradnju novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te za naknadu upravitelju zgrade.

Za izvanredno održavanje odnosno za veće zahvate na zgradi suvlasnici bi trebali osigurati
 dodatna sredstva putem kredita.

Plaćanje pričuve je obvezno.

U slučaju neplaćanja pričuve redovnim putem upravitelj može pokrenuti ovršni postupak za naplatu pričuve.
Pristojbe kod ovršnog postupka idu na teret ovršenika (dužnika), kao i kamate, te trošak
 sastavljanja ovršnog prijedloga.