Utvrđivanje okućnice i etažiranje zgrada

  • Baumit

Odredbama Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima upraviteljima zgrada dana je obveza pokretanja svih potrebnih postupaka pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima, u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišne knjige, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Svrha ove novele je usklađivanje stvarnog stanja nekretnine sa zemljišnoknjižnim stanjem, odnosno postizanje veće pravne sigurnosti (vezano za pravni promet nekretnina).

Labin stan d.o.o. je u ime suvlasnika zgrada na upravljanju još tijekom 2006. i 2007. godine podnio zahtjeve za određivanjem građevinske čestice nekretnine (tzv. nužne okućnice), te je velika većina navedenih zahtjeva i riješena. Napominjemo da upravne pristojbe, te troškove izrade raznih geodetskih elaborata, ako su zatraženi navedenim rješenjima snose suvlasnici zgrada, odnosno plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve.

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima donesen je Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige sa Knjigom položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine. U Knjizi položenih ugovora su privremeno zabilježeni stanovi, koji se u postupku povezivanja upisuju u zemljišne knjige.

Radi se o opsežnom poslu sa kojim nastavljamo i u 2013. godini, te molimo i suvlasnike za razumijevanje i suradnju pri pribavljanju potrebnih isprava i dokumenata.