Ugovorena pričuva

  • Baumit

Suvlasnici koji su sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju s izabranim
 upraviteljem mogu dogovoriti visinu zajedničke pričuve prema financijskim mogućnostima
 i potrebama održavanja zajedničkih dijelova zgrade, što ugrađuju u godišnjem programu
 upravljanja.