Redovna i izvanredna uprava

  • Baumit

Svi poslovi koje suvlasnici poduzimaju na zgradi imaju karakter redovne i izvanredne uprave. O redovnoj upravi suvlasnici odlučuju većinom glasova, dok je za izvanrednu upravu potrebna suglasnost svih suvlasnika.

Poslovima redovne uprave smatraju se poslovi redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, te građevinski zahvati radi održavanja, zatim stvaranje zajedničke
 pričuve i uzimanje zajmova za pokriće troškova održavanja zgrade koji se ne mogu podmiriti iz sredstava redovite pričuve.

Izvanrednom upravom koja premašuje okvir redovne uprave smatraju se promjene namjene,
 dogradnja, nadogradnja, poslovi preuređenja, davanje u zakup ili najam na dulje vrijeme,
 osnivanje hipoteke na zgradi odnosno davanje u zalog, davanje prava građenja, otuđenje.