Predstavnik suvlasnika

  • Baumit
Predstavnik suvlasnika je osoba koju su odabrali suvlasnici kako bi ih zastupao prema upravitelju i svim ostalim tijelima državne uprave.

Obveze predstavnika proizlaze iz Međuvlasničkog ugovora i to:

  • ovlašteni predstavnik zaključuje ugovore u ime ostalih suvlasnika (npr. Ugovor o upravljanju) s izabranim upraviteljem
  • ovjerava račune (radne naloge) kao potvrdu izvršenja poslova
  • podnosi izvješće o radu suvlasnicima zgrade najmanje jednom godišnje

Naknada predstavniku zgrade

Visinu naknade predstavniku određuju sami suvlasnici, a može se utvrditi u netto ili brutto iznosu s time da je uobičajeno da Upravitelj vrši uplatu poreza i prireza za i u ime ovlaštenog predstavnika.

Važno je naglasiti da predstavnik ne može samostalno donositi odluke koje se tiču zgrade, niti može raspolagati sredstvima pričuve po vlastitoj prosudbi.

Pošto se predstavnik određuje međuvlasničkim ugovorom svaka promjena predstavnika trebala bi biti popraćena aneksom ugovora.