Postupak rješavanja nastale štete u stambenim zgradama

  • Baumit
  1. nastala šteta prijavljuje se ovlaštenom djelatniku Labin stana-a d.o.o.
  2. djelatnik Labin stana-a d.o.o izlazi na teren na uvid štete te utvrđuje štetu i uzrok nastanka štete
  3. ako je uzrok nastanka štete uslijed nekog od navedenih rizika iz osiguranja, tada se
 šteta prijavljuje Osiguravatelju i u skladu sa uvjetima osiguranja priprema se sva potrebna dokumentacija kao podloga za podnošenje zahtjeva radi naplate štete
  4. ukoliko je uzrok nastanka štete zbog nečega što ne pokriva osiguranje, tada se sanirana šteta davatelju usluge plaća na teret vlasnika stana ili iz sredstava pričuve, ako je šteta nastala na zajedničkim dijelovima zgrade