Osiguranje stambene zgrade

  • Baumit
Osiguranje zgrade određeno je zakonom.

Osiguranje za zgrade kojima je upravitelj Labin stan d.o.o. Labin obuhvaća:

Osiguranje od požara

  • obuhvaća slijedeće opasnosti: požar, udar groma, eksplozije, oluje, tuče, pad letjelice
  • također obuhvaća i dodatne opasnosti izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, kao i uređaja za toplovodno i parno grijanje do kojeg je došlo zbog oštećenja ili začepljenja loma tih cijevi ili prsnuća

Osiguranje stakla od loma

Ovim osiguranjem osigurana su sva stakla na zajedničkim dijelovima zgrade i to stakla na
 ulaznim vratima, staklene stijene na zgradi, stakleni krovovi.

Osiguranje od loma stroja

Osiguranje od loma stroja odnosi se na osiguranje elektrostrojnih uređaja, instalacija aparata i metalnih konstrukcija koji su zajedničko vlasništvo zgrade i stanova. Dakle
 osiguranjem je obuhvaćena vodovodna mreža zgrade, parlafonski sistem, zajednička antena zgrade.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti iz posjedovanja zemljišta i stanova obuhvaća osiguranje trećih
 osoba koje imaju za posljedicu tjelesne povrede, oboljenje ili smrt, oštećenje ili uništenje stvari treće osobe. Osiguranjem od odgovornosti isključeni su suvlasnici zgrada od pokrića
 međusobnih zahtjeva suvlasnika zgrade.