Opseg osiguranih pokrića zgrada pod upravom Labin stan-a d.o.o.

  • Baumit

Osiguranje zgrade određeno je zakonom. Osiguranje za zgrade kojima je upravitelj Labin stan d.o.o. Labin obuhvaća:

Osiguranje od požara

  • obuhvaća slijedeće opasnosti: požar, udar groma, eksplozije, oluje, tuče, pad letjelice;
  • također obuhvaća i dodatne opasnosti izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, kao i uređaja za toplovodno i parno grijanje do kojeg je došlo zbog oštećenja ili začepljenja loma tih cijevi ili prsnuća.

Osiguranje stakla od loma na zajedničkim dijelovima zgrade

Ovim osiguranjem osigurana su sva stakla na zajedničkim dijelovima zgrade i to stakla na ulaznim vratima, staklene stijene na zgradi, stakleni krovovi.

Osiguranje od loma stroja

Osiguranje od loma stroja odnosi se na osiguranje elektrostrojnih uređaja, instalacija aparata i metalnih konstrukcija koji su zajedničko vlasništvo zgrade i stanova. Dakle osiguranjem je obuhvaćena zajednička odvodna mreža zgrade, parlafoni, zajednička antena zgrade.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti iz posjedovanja zemljišta i stanova obuhvaća osiguranje trećih osoba koje imaju za posljedicu tjelesne povrede, oboljenje ili smrt, oštećenje ili uništenje stvari treće osobe. Osiguranjem od odgovornosti isključeni su suvlasnici zgrada od pokrića međusobnih zahtjeva suvlasnika zgrade.