Natječaji i enrgetska obnova

  • OTP banka
  • Murexin
  • Rockwool

20.02.2018 NABAVA-018-2018-EO-ISTARSKA21I22

15.02.2018 NABAVA-016-2018-EO-RAŠKA16

14.02.2018 NABAVA-014-2018-EO-ASELANA1

status: Otvoreno, do 28.2.2018 godine u 11,00 sati
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Labinu,
Antona Selana 1, 1/1, 1/2 i 1/3

dokumenti:

14.02.2018 NABAVA-012-2018-ASELANA13-15

status: Otvoreno, do 9.3.2018.. godine u 10,00 sati
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Labinu,
Antona Selana 13, 14 i 15

dokumenti: