Natječaji

 • Baumit

06.12.2017 Natječaj za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12., 120/12.), u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

 • 1 (jedan) polaznik – preddiplomski/diplomski studij ekonomije;

Kandidati/kinje koje se mogu prijaviti na ovaj natječaj i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati dodatne uvjete:

 • da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju duže od 30 dana s do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

...

Download dokumenta:

Natječaj (docx)

12.2.2016 Natječaj za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12., 120/12.), u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

 • 1 (jedan) polaznik – preddiplomski/diplomski/stručni specijalist građevinske, elektrotehničke ili strojarske struke;
 • 1 (jedan) polaznik – preddiplomski stručni studij javne uprave/diplomirani pravnik;
 • 1 (jedan) polaznik – preddiplomski/diplomski studij ekonomije;

Kandidati/kinje koje se mogu prijaviti na ovaj natječaj i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati dodatne uvjete:
- da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju duže od 30 dana s do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

...

Download dokumenta:

Natječaj (docx)

10.12.2015 Natječaj za imenovanje člana Uprave - direktora društva

Uvjeti:
Za člana Uprave – direktora trgovačkog društva LABIN STAN d.o.o. može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • VSS ili VŠS građevinskog, tehničkog, tehnološkog, strojarskog, ekonomskog ili pravnog smjera – VII. ili VI. stupanj stručne spreme
 • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • ponuđen plan (program) rada Društva za mandatni period
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima
 • poznavanje osnovnih programa i rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

...

Download dokumenta:

Natječaj (pdf)

9.7.2015 Natječaj za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12., 120/12.), u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

 • (jedan) polaznik – preddiplomski/diplomski studij ili specijalistički stručni studij građevinske, elektrotehničke ili strojarske struke

...

Download dokumenta:

Natječaj (pdf)

10.11.2014 Natječaj za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12., 120/12.), u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

 • 1 (jedan) polaznik – magistar ili stručni specijalist građevinske ( ili druge odgovarajuće tehničke struke);
 • 1 (jedan) polaznik – magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke;

...

Download dokumenta:

Natječaj

28.01.2014: Poziv na dostavu ponude

Naručitelj Labin stan d.o.o., Učka 4, Labin, OIB:59026077478 dana 28. siječnja 2014. godine objavljuje u ime i za račun niže navedenih stambenih zgrada

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13. i 143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je usluga izrade detaljnog energetskog pregleda, te izdavanje energetskog certifikata za slijedeće višestambene zgrade:

Labin, Prilaz Vala 10 (neto površine 1.200 m²),
Labin, Prilaz Kršin 5 (neto površine 1.325 m²),
Labin, Karla Kranjca 50 (neto površine 1.222 m²),
Labin, Sv. Katarina 4-6 (neto površine 999 m²),
Labin, Prilaz Vala 3 (neto površine 1.200 m²),
Labin, 1. Maj 10, R. Milevoj 1, M. Poldrugovac 9 (Baronova kuća-neto površine 900 m²),
Labin, Slobode 4 (neto površine do 400 m²),
Labin, Vilete 13 (neto površine do 400 m²),
Labin, Prilaz Vala 17 (neto površine 1.024 m²),
Labin, Prilaz Griža 2 (neto površine 1.504 m²),
Labin, Prilaz Griža 7,9 i 11. (neto površine 2.992 m²).

...

Download dokumenta:

Poziv na dostavu ponude