Plan postupanja Labin stan d.o.o. sa ciljem sprječavanja širenja Corona virusa

 • Baumit

Labin, 11.03.2020.

U cilju očuvanja zdravlja radnika i naših klijenata te sprječavanja širenja Corona virusa donosimo slijedeći Plan postupanja:

 • obaveza je često i temeljito prati ruke, dobro obrisati i onda staviti sredstvo za dezinfekciju prilikom ulaska u prostorije Labin stan d.o.o.
 • privremeno se ukida rad sa strankama – osim velikih hitnoća
 • komunikacija sa suvlasnicima i svi poslovi u domeni rada Labin stana odvijati će se putem:
  - email: info@labinstan.hr
  - telefona: 052-852-452
  - mobiteli:
  0912854014
  0912852452
  0912857541
  0911853376
  0917849966
  0989786408
 • privremeno se ukidaju svi sastanci stanara
 • privremeno se ukidaju svi pregledi stanova osim hitnoća
 • vršiti pojačano čišćenje radnih prostora uz korištenje sredstva za dezinfekciju (kvake, rukohvati i sl.)
 • u slučaju potrebe organizirat će se rad od kuće
 • djelatnici Labin stan d.o.o. dostupni su na navedene mobilne telefone od 0 – 24 sata no molimo da ih u periodu od 15 sati – do slijedećeg jutra u 7 sati koristite isključivo radi hitnoća

Sve gore navedene mjere donosimo isključivo radi očuvanja našeg i vašeg zdravlja.


Upute Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije:

Maske:

 • dovoljna je kirurška maska, može se staviti dvije, jednu na drugu
 • smije se nositi najviše 45 minuta jer se od disanja ovlaže i postaju rasadnik zaraza
 • masku treba jako pažljivo i lagano skinuti, bez tresenja i baciti u zatvorenu vrećicu
 • nakon skidanja maske ruke treba temeljito oprati, osušiti i onda dezinficirati

Rukavice:

 • prije stavljanja rukavica ruke treba temeljito oprati, osušiti i onda dezinficirati
 • kad se skidaju, rukavice treba pažljivo i lagano skinuti, bez tresenja, baciti u zatvorenu vrećicu
 • nakon toga, opet ruke temeljito oprati, osušiti i onda dezinficirati

Kako postupiti u slučaju pojave Corona virusa u Vašem okruženju (u obitelji ili kod osobe s kojom ste bili u kontaktu):

 • Obavijestite svojeg nadređenog.
 • Nadređeni treba obavijestiti rukovoditelja.
 • Potom ćemo obavijestiti Zavod za javno zdravstvo i sve zaposlenike.
 • Sa svim zaposlenicima koji su bili u kontaktu s tom osobom postupit će se prema uputi Zavoda za javno zdravstvo.
 • Telefonski broj epidemiologa u pripravnosti ZZJZ Istarske županije: 098 441 821

Direktor tvrtke:
Dolores Sorić dipl.oec.