Godišnji program održavanja stambenih zgrada

 • Baumit

Godišnji program održavanja zgrada sadrži planirane troškove za:

 • obvezne radove
 • hitne popravke
 • nužne popravke
 • male popravke
 • izvanredno održavanje
 • pogonske troškove
 • troškove osiguranja
Obvezni radovi su radovi koji se obvezatno moraju redovito održavati.

Obavezni radovi:

 • dimnjačarske usluge (2 puta godišnje ili po pozivu)
 • servis protupožarne opreme (1 put godišnje)
 • deratizacija i dezinsekcija (1 put godišnje ili po pozivu)
Hitnim se popravcima smatraju popravci koji se javljaju nenadano, a njima se sprečavaju
 posljedice za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja same nekretnine.

Hitni popravci:

 • oštećenja, puknuća i začepljenja na vodovodnim instalacijama i kanalizaciji
 • oštećenja na električnim instalacijama
 • oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala
 • oštećenja krova
 • prodiranje oborinskih voda
 • narušena statička stabilnost zgrade ili pojedinih dijelova zgrade
 • otpadanje dijelova fasade

Nužni popravci se poduzimaju kada zbog oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja
 zgrade postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, a naređuje ih građevinski inspektor
 suvlasnicima i upravitelju zgrade (redovnom ili prinudnom).